Landbruksvikarer

  • Annette Lie

    Vegard Skarprud : Seljord, Kviteseid og Fyresdal 

  • Anette Lie : Tokke og Vinje
  • Jan Rune Mandt : kommunalt ansatt landbruksvikar i Vinje                      
  • Jaroslaw Pysiewicz: Landbruksvikar Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble
  • Cecilie Eskeldal: Landbruksvikar i Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble
  • Danius Urbonavicius : Drangedal og Fyresdal

Beredskapsavløser Nissedal: Arne Evja