Landbrukstjenester Telemark

Velkommen til Landbrukstjenester Telemark

-Vi skaffer kvalifisert arbeidskraft til landbruket i hele Telemark. Vi har døgnåpen vakttelefon slik at du som medlem kan føle deg trygg til enhver tid. Våre landbruksvikarer dekker nå nesten hele Telemark og er i beredskap ved akutte situasjoner. Landbrukstjenester Telemark er behjelpelig med alle nødvendige papirer og våre ansatte er fullt forsikret.  Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

 

Eksportstøtten til ost fjernes

Stortinget fjerner eksportstøtten for Jarlsbergost. Dermed blir 8 prosent av norsk melkeproduksjon overflødig, ifølge Norges Bondelag. Les saken på natioen.no

Informasjon vedr. skyld til laget

For å få bedre kontroll på likviditeten for Landbrukstjenester Telemark er det nå innført strengere rutiner for innkreving av utestående. Utbetaling av lønn og tilgang til avløser vil stoppes inn til utestående er gjort...

Frist 10 desember

På grunn av A-ordningen som ble innført i 2015, må all lønn som gjelder dette året innrapporteres senest i desember 2015. Vi har ikke lenger anledning til å lønne ut i januar 2016 for...

Tilskudd til organisert beitebruk

Fristen for å søke tilskudd til organisert beitebruk i Telemark er i år satt til 15 november. Landbrukstjenester Telemark har nå 18 beitelag som er medlemmer hos oss. Dette synliggjør viktigheten av utmarksbeite.

Utlønning og A-ordning

Det er viktig å sende inn timar på avløysar etter kvart som vedkommande har vore i arbeid. Dette er for at det skal verte korrekt meldt inn til dei rette instansar til ei kvar...

Årets unge bonde

For sjette året på rad skal Årets unge bonde kåres, og i lokalvalgsåret 2015 åpnes årets konkurranse under Arendalsuka. Fredag 14. august åpnet kåringen av «Årets unge bonde 2015» i forbindelse med et frokostseminar...

Fjosmaraton i Hjartdal

Denne helga gikk det første Fjosmaraton av stabelen ved Teleros i Hjartdal. Mange små og store deltok, ved å springe runder rundt fjoset. Det var flere ett-åringer med, de sprang en runde. Toåringer sprang...

Fokus på LA-MRSA smitte

Etter at det fleire gonger har dukka opp LA-MRSA smitte i svinebesetningar bør alle utanlandske avløysarar, ikkje bare dei som arbeider i svinebesetningar, testast for LA-MRSA. Avløysarar har sosial omgang med kvarandre og med andre bønder enn...

Jordbruksavtale 2015-2016

Norges Bondelag og staten ble fredag enige om jordbruksavtale for 2015-2016 med ei ramme på 400 millioner. Et nytt revidert tilbud fra staten torsdag kveld la grunnlaget for videre forhandlinger. Norsk Bonde- og Småbrukarlag...

Statens tilbud til landbruket

 I statens sitt tilbud har de ikke tilbydd friske midler til velferdsordningene, men det blei foreslått at satsene skal videreføres som i dag. I tillegg legger tilbudet opp til at forhandlingene skal samkjøre søknads-...