Landbrukstjenester Telemark

Velkommen til Landbrukstjenester Telemark

-Vi skaffer kvalifisert arbeidskraft til landbruket i hele Telemark. Vi har døgnåpen vakttelefon slik at du som medlem kan føle deg trygg til enhver tid. Våre landbruksvikarer dekker nå nesten hele Telemark og er i beredskap ved akutte situasjoner. Landbrukstjenester Telemark er behjelpelig med alle nødvendige papirer og våre ansatte er fullt forsikret.  Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

 

Finale i Årets Avløysar 2021

Då er endeleg finalistane til Årets Avløysar 2021 klare. Det var jamt i toppen og dei tre med flest stemmer er no med vidare i kokurransen. Desse tre er Vidar Ulla frå Storfjord Landbrukstenester,...

Avløserkurs 19.-21. oktober

Årets avløserkurs arrangeres på Morgedal hotell den 19.-21. oktober 2021 Teama er: ~HMS i praksis og flytting av dyr ~Gårdsbesøk hos Landbruksvikar og bonde Vegard Skarprud ~Geit og foredling ~Gårdsbesøk hos geitebonden Kirsti Sandland...

Stem fram Årets Avløysar 2021

Tida er no inne for å stemme fram fylket sin kandidat til semifinalen i Årets Avløysar 2021. Vi har fått inn heile 33 flotte kandidatforslag, og av desse stettar 21 kandidatar nominasjonskrava. Nokre ynskjer...

Årets Avløysar 2021

Dei tre kandidaten med flest stemmer når denne kampanjen er avslutta er med i finalen i Årets Avløysar 2021. Alle tre vert invitert til NLT si Haustsamling 27.-28. oktober 2021, der vinnaren vert presentert...

Oversikt ledige oppdrag

Ledige oppdrag omgående: Rauland → Fulltids sesongarbeider på gård med mjølkeproduksjon/robotfjøs fra mai til ut oktober. Må være traktorvant. Rauland → lammevakt 01.-22. mai. Bør være tilgjengelig mye innenfor denne perioden. Tuddal → lammevakt...

Ny ansatt i administrasjonen

Vi har vært så heldige å fått ansatt ei dyktig dame i administrasjonen hos oss i Landbrukstjenester som heter Tove Høgås. Tove har kontor på Århus i Skien og er ansatt i 80% stilling...