Landbrukstjenester Telemark

Årets unge bonde

Grønn Utdanning er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Bygdeungdomslag, McDonald`s Norge og Felleskjøpet Agri. Sammen arbeider de for å øke rekrutteringen til høyere utdanning innenfor landbruksfag og for å gi enda bedre omdømme til landbruksyrkene gjennom blant annet kåring av Årets Unge Bonde i november hvert år.

Norske Landbrukstjeneter vil ifra sommeren 2014 være sponsor og leverandør av avløsertjenster som blir tilbydd vinneren av Årets Unge Bonde. Dette vil være avløsing i inntil en uke. Geografi og produksjon påvinneren vil variere fra år til år. Grønn utdanning vil omtale premien for Årets Unge Bonde i sine kanaler og opplyse om at avløsertjenester blir levert av NLT.

NLT ser fram til å delta i dette samarbeidet.