Landbrukstjenester Telemark

Tilskudd til organisert beitebruk

 

Det nærmer seg tida for å søke om tilskudd til organisert beitebruk for 2014. Søknaden skal leveres elektronisk i Altinn, på samme måte som ifjor. Beitelagets leder får tilgang til søknadsskjemaet, i dette tilfelle er det oss i Landbrukstjenester Telemark som søker på vegne av beitelagene. Det vil omkring 1 oktober komme brev til beitelagslederne med et skjema til utfylling som skal returneres Landbrukstjenester Telemark. For mer informasjon om hvem som kan søke og hvordan gå inn på landbruksdirektoratets sine sider om OBB. Her vil du også finne mer informasjon om ordningen. 

Søknadsfrist i Telemark er 01.11.2014