Landbrukstjenester Telemark

Fokus på HMS i landbruket

Det er nå lagt ut dokumenter under HMS (menylinje).

Skjema om egenerklæring må hver enkelt bonde lese gjennom og signere, og returene til administrasjonen i Landbrukstjenester Telemark. 

Slik kan vi sikre HMS arbeidet til hvert bruk og samtidig øke fokus på sikkerthet for bonden og avløser.