Landbrukstjenester Telemark

Nye forskrifter vedtatt

 

Seint fredag ettermiddag kom meldingen om fastsetting av nye forskrifter fra departementet. Blant dem var «Ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket» og «Ny forskrift om tilskudd til avløsing ved sjukdom og fødsel mv.«. Forskriftene har i høst vært ute på høring, der bl.a Norske Landbrukstjenester har vært høringsinstans. Vårt høringsinnspill, sammen med innspill fra forvaltning og andre organisasjoner i landbruket, har prøvd å formidle konsekvensene av endringene. Dessverre har ikke departementet tatt hensyn til noe av dette i sine vurderinger.

Departementet viser at de ikke er interessert i å ta hensyn til majoriteten av synspunktene som er kommet inn fra høringsinstansene. Hvilke konsekvenser forslaga kan ha for dyrevelferd er ikke tatt hensyn til. Departementet klarer også gi inntrykk av at støtte til landbruksvikarordningen har økt, når den reelt har gått ned, for å forsvare argumentasjonen som er brukt. Synspunkt og konklusjoner fra egen forvaltning er det ikke tatt hensyn til.

Det er trist å se hvor lite interesse det er i konsekvenser av de forslaga som ble fremma. Fra departementet sin side blir dette solgt inn som en forenkling, men det er dessverre ingen forenkling for noen av partene.