Landbrukstjenester Telemark

Invitasjon til landbruksvikarkurs

Som vi informerte om på Høstsamlingene ønsker vi å arrangere et landbruksvikarkurs for de landbruksvikarene som ikke har fått kurs i 2014. Nå er invitasjon og program klart. Vi oppfordrer alle lag som har landbruksvikar som ikke har hatt kurs, om å tilby vedkommende å reise på dette kurset. Kurset skal være på Scandic Hell Hotel, Stjørdal 3. og 4. februar.

Her finner du invitasjon landbruksvikarkurs og program landbruksvikarkurs, samt informasjon om påmelding, for landbruksvikarkurset.

Påmeldingsfrist er 20. januar 2015

Ved for mange påmeldte så gjelder «første mann til mølla» prinsippet.