Landbrukstjenester Telemark

Medlemsinformasjon

Vi i administrasjonen ønsker å oppdatere registeret på våre medlemmer når det gjelder e-post, postadresser og telefon. Vær vennlig å sende en e-post til helle.solberg@n-lt.no dersom du har fått e-post eller endret slike opplysninger, slik at vi får lagt det inn i systemet. Det er til stor nytte når vi skal sende ut informasjon, fakturaer osv.

Vennlig hilsen administrasjonen i Landbrukstjenester Telemark