Landbrukstjenester Telemark

Statens tilbud til landbruket

 I statens sitt tilbud har de ikke tilbydd friske midler til velferdsordningene, men det blei foreslått at satsene skal videreføres som i dag. I tillegg legger tilbudet opp til at forhandlingene skal samkjøre søknads- og utbetalingstidspunkt mellom produksjonstilskudd og tilskudd for ferie og fritid. Det skal også vurderes ei samkjøring av tilskuddsatsene på ammeku og melkeku fram mot neste års jordbruksoppgjør.

 

Statens tilbud – velferd

Hele statens tilbud