Landbrukstjenester Telemark

Tilskudd til organisert beitebruk

Fristen for å søke tilskudd til organisert beitebruk i Telemark er i år satt til 15 november. Landbrukstjenester Telemark har nå 18 beitelag som er medlemmer hos oss. Dette synliggjør viktigheten av utmarksbeite.