Landbrukstjenester Telemark

Frist 10 desember

På grunn av A-ordningen som ble innført i 2015, må all lønn som gjelder dette året innrapporteres senest i desember 2015. Vi har ikke lenger anledning til å lønne ut i januar 2016 for det som gjelder 2015. Derfor er det veldig viktig at dere husker datoen for innlevering av timelister hvis dere har mer igjen av avløsertilskuddet.

Husk å sende med personnummer til avløser hvis det er en avløser som ikke vi har lønnet ut før.Da henter vi skattekort til vedkommende på altinn.

For alle arbeidsforhold kreves det at det skrives en arbeidsavtale.  Skal dere lønne ut en avløser som vi ikke har arbeidsavtale med, er det viktig at dere fyller ut en arbeidsavtale som dere legger ved timelista.

Siste frist for innlevering av timelister er 10 desember!!! Har du spørsmål så ikke nøl med å kontakte med oss i administrasjonen.