Landbrukstjenester Telemark

Informasjon vedr. skyld til laget

For å få bedre kontroll på likviditeten for Landbrukstjenester Telemark er det nå innført strengere rutiner for innkreving av utestående.
Utbetaling av lønn og tilgang til avløser vil stoppes inn til utestående er gjort opp.
Kunder som gjentatte ganger ligger på ettterskudd med betaling, kan konsekvensen bli at vi må kreve forskudd ved senere utlønning.

Fra administrasjonen