Landbrukstjenester Telemark

Eksportstøtten til ost fjernes

Stortinget fjerner eksportstøtten for Jarlsbergost. Dermed blir 8 prosent av norsk melkeproduksjon overflødig, ifølge Norges Bondelag.

Les saken på natioen.no