Landbrukstjenester Telemark

Avløserkurs

Den 31.mars og 1. april ble det avholdt avløserkurs i Bø og på Søve for avløsere og landbruksvikarer i Telemark, Buskerud og Vestfold. Været  var strålende og deltakerne var likeså! En flott gjeng som var engasjerte og stilte spørsmål undervegs. Første dag foregikk ved Bø hotell, hvor Sigurd Espeland fra Mattilsynet holdt foredrag om MRSA. Astrid Brockhus snakket om ergonomi, og viste ulike arbeidsteknikker. Midt på dagen hadde vi «farmen-aktivitet» ute, det bestod i tautrekking, staurbæring og melkespannholding. Tilslutt en liten kunnskapskonkurranse for å teste avløserne! Dette var et hyggelig og sosialt avbrekk på en ellers teoretisk dag. Daglig leder av Landbrukstjenester Telemark Valborg Lindgren fortalte om arbeidstakernes rettigheter og plikter, og tilslutt var det en teoretisk del om traktor; redskapshåndtering, sikkerthet og gjennomgang av førerkortbestemmelser. Per Obrestad fra Landbruktests HMS-tjeneste stod for dette foredraget. Dag to av kurset foregikk på Søve, med to dyktige instruktører; Jan Philip Olsen og Henrik Kjeldsen. De instruerte deltakerne gjennom sikker traktor- og redskapshåndtering.