Landbrukstjenester Telemark

Jordbruksforhandlingene- et verdivalg for norsk landbruk

Folk ønsker trygg mat som er produsert i hele vårt langstrakte land. Dette krever at en kan produsere mat både på små og store bruk i hele landet. Årets jordbruksoppgjør er mer enn et inntektsoppgjør, det er et verdivalg for samfunnet. Vi må satse på mangfoldet i landbruket, seier Lars Petter Bartnes på pressekonferansen i forbindelse med bøndene sitt krav.

Velferdsordningene i landbruket står sentralt for at bonden skal kunne produsere god kvalitetsmat. Bonden trenger, på lik linje med alle andre, ferie og fritid for å kunne hente seg inn igjen og få ny energi. For at bonden skal få til dette må den kvalifiserte arbeidskrafta være mulig å få tak i.

NLT mener velferdsordningene er veldig viktig for å opprettholde helsa til bonden og bonden sin familie og for å opprettholde dyrevelferden på alle gårdsbruk i Norge.

Her kan du lese om velferdsordningene i kravet