Landbrukstjenester Telemark

Produksjonstilskudd

Søknadsfrist om produksjonstilskudd første halvdel er satt til 15.mai. Du søker om tilskudd for produksjonen du har hatt i løpet av søknadsåret. Følg link for mer informasjon:

Informasjon om produksjonstilskudd 2017