Landbrukstjenester Telemark

Søknad om avløsertilskudd

Som dere sikkert har fått med dere er søknadsfrist for tilskudd til ferie og fritid endret:

I den søknaden du skal levere mellom 1. og 15. oktober kan du også søke om avløsertilskudd ved ferie og fritid. 

I søknadsskjemaet fører du opp de utgiftene du har hatt til avløsning ved ferie og fritid fram til nå.  Dersom du har hatt lavere utgifter enn det som er beregnet å være ditt maksimale avløsertilskudd, kan du etterregistrere utgiftene du har mellom nå og 31. desember. Det er viktig at det krysses av for «søknad om avløsertilskudd» med 0 selv om ikke tilskuddet er brukt innen 1.oktober

Fristen for å etterregistrere er 10. januar.

I 2017 blir størrelsen på avløsertilskuddet fastsatt ut fra gjennomsnittet av antall dyr du har på telledatoene 1. mai og 1. oktober.   Det ble beregnet et foreløpig beløp etter telledatoen 1. mai. 

 

Når du fyller ut søknaden og registrerer i det elektroniske søknadsskjemaet, vil det bli beregnet et foreløpig grunnlag som vil være synlig for deg i søknadsskjemaet.

Avløsertilskuddet blir utbetalt i februar 2018.