Landbrukstjenester Telemark

Nytt lønnssystem fra 2018

Vi skal nå ved første lønnskjøring i januar ta i bruk ett nytt lønnssystem, Webtemp. Her kan man registrere, levere og godkjenne timelister elektronisk. Programmet har i tillegg mange flere funksjoner til nytte for medlemmer, ansatte og oss i administrasjonen. 

Vi produserer i disse dager oppdrag mellom bonde og avløser i programmet til de som skal ha lønn i starten av året. Når det er gjort vil medlemmer og ansatte motta e-post med innloggingsfunksjon til portalen. 

Det er viktig at vi har e-post adresse til medlemmer og ansatte, på den måten kan vi kommunisere og få sendt ut informasjon.

Håper så mange som mulig tar kontakt med oss dersom det er spørsmål vedr. nytt lønnssystem!