Landbrukstjenester Telemark

Ny frist for innsending av timelister

Ny frist for innsending av timelister vil være den 5. i hver mnd fra og med nå.
Vi behøver lengre tid med lønningene grunnet det nye lønnssystemtet, og ser oss nødt til å ha denne fristen for at pengene skal komme på konto innen rett tid.