Landbrukstjenester Telemark

Søknad om tilskudd til sjukdomsavløsning

Fra 15.august skal søknad om tilskudd til sjukdomsavløsning fylles ut i Altinn. Vi i Landbrukstjenester kan hjelpe deg, men da må vi få tildelt rettigheter av deg som medlem. Følgende fremgangsmåte benyttes:

 1. Logge seg inn i Altinn (www.altinn.no), og velge sitt foretak som aktør
 2. Velge menyvalget «profil» øverst på siden
 3. Gå til «Andre med rettigheter til virksomheten»
 4. Klikk «Legg til ny person eller virksomhet»
 5. Velg «Ekstern virksomhet» øverst i vinduet
 6. Skrive inn organisasjonsnummer og navn på laget
 7. For å legge inn rettigheter til skjema for avløsning ved sykdom
  1. Søk etter Avløsning ved sykdom – PROD i feltet «Finn skjema eller tjeneste»
  2. Merk av for rettighetene «Fylle ut» og «Signere»
  3. Godkjenn ved å klikke på «Gi rettigheter»
 8. For å tildele flere roller så velges «Gi flere rettigheter»
  1. Klikk på «Har disse rollene» og «Legg til ny rolle»
  2. Velg rolle som skal tildeles (Tilgangsstyring)
  3. Godkjenn ved å klikke på «Ferdig

 

Ta kontakt med oss om du lurer på noe!