Landbrukstjenester Telemark

5.desember er frist for å levere timelister på årets tilskudd

Webtemp: Vårt lønnsprogram gjør det mulig å levere inn elektroniske timelister. Link til innlogging må dere få av oss. Frist for å levere timelister er den 5. i hver måned, med utbetaling den 15. Avløser/ansatt leverer inn liste til bonde/oppdragsgiver for elektronisk godkjennelse. 

Se bruksanvisning her:

Ansattportal

Kunde-nyportal