Landbrukstjenester Telemark

Oversikt over endring i regelverket

Her er det samlet en oversikt over endringer i regelverket som følge av Koronautbrudd 

Oversikt over endringer i regelverk etter Koronautbrudd som kan være aktuelle for Landbrukstjenester