Landbrukstjenester Telemark

HMS oppdragsavtale

Til dere som leier inn arbeidskraft er det viktig å være klar over at det ligger et delt HMS-ansvar mellom oppdragsgiver og Landbrukstjenesten.

Her finner dere et oppdatert og kvalitetsikret skjema dere kan bruke. Dette skal signeres og returneres til daglig leder Helle Solberg, Hjartdal. Kopi av denne skal ligge i KSL systemet deres.

Oppdragsavtale mot medlem Telemark