Landbrukstjenester Telemark

Frist 5.desember for bruk av tilskuddet i 2020

Den 5.desember er det siste frist for innlevering av timelister til registrering av tilskuddet til ferie/fritid