Landbrukstjenester Telemark

Oversikt ledige oppdrag

Ledige oppdrag omgående:

Rauland → Fulltids sesongarbeider på gård med mjølkeproduksjon/robotfjøs fra mai til ut oktober. Må være traktorvant.

Rauland → lammevakt 01.-22. mai. Bør være tilgjengelig mye innenfor denne perioden.

Tuddal → lammevakt 16. april og utover. Dagtid.

Skien → Vikariat ammekubesetning  2-3 dager i uka. Varighet til sommeren 2022. Må være traktorvant da mye av arbeidet foregår med traktor. Må ha erfaring med storfe.