Landbrukstjenester Telemark

Årsmøte

Landbrukstjenester Telemark avholder sitt årsmøte onsdag den 27.april kl. 13.00 på Landbrukets hus, Gvarv. Innkalling med saksliste er sendt ut til medlemmene pr. e-post. Påmelding innen den 25.april. Velkommen!