Landbrukstjenester Telemark

Velkommen til Landbrukstjenester Telemark

-Vi skaffer kvalifisert arbeidskraft til landbruket i hele Telemark. Vi har døgnåpen vakttelefon slik at du som medlem kan føle deg trygg til enhver tid. Våre landbruksvikarer dekker nå nesten hele Telemark og er i beredskap ved akutte situasjoner. Landbrukstjenester Telemark er behjelpelig med alle nødvendige papirer og våre ansatte er fullt forsikret.  Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

 

Årsmøte 29.april 2021

Årsmøte i Landbrukstjenester Telemark avholdes den 29.april kl. 11 på Teams. Årsregnskap og årsmelding legges snarlig ut her på vår hjemmeside. Påmelding sendes til helle.solberg@n-lt.no innen 26. april for å få tilgang til møte....

Årets Avløysar 2021

Fredag 21.mai har vi gleda av å opne opp for nominering av Årets Avløysar 2021. Som i 2020 vil også kåringa i år skje via nettet. Det vil seia at alle kan nominera kandidatar...

Oversikt ledige oppdrag

Ledige oppdrag omgående: Rauland → Fulltids sesongarbeider på gård med mjølkeproduksjon/robotfjøs fra mai til ut oktober. Må være traktorvant. Rauland → lammevakt 01.-22. mai. Bør være tilgjengelig mye innenfor denne perioden. Tuddal → lammevakt...

Ny ansatt i administrasjonen

Vi har vært så heldige å fått ansatt ei dyktig dame i administrasjonen hos oss i Landbrukstjenester som heter Tove Høgås. Tove har kontor på Århus i Skien og er ansatt i 80% stilling...

Årets Avløysar 2020 i Noreg

Norske Landbrukstenester har i år presentert ei ny utgåve av kåring av Årets Avløysar. Der vi tidlegare har kåra ein fylkesvinnar i kvart fylke, har vi i år kåra ein Årets Avløysar for heile...