Landbrukstjenester Telemark

Avløseryrket

Dersom du ønsker å arbeide i landbruket er avløserlaget/landbrukstjenesten i ditt lokalmiljø bedriften du skal kontakte. 

Gjennom avløserlaget/landbrukstjenesten får du som avløser ordna arbeidsforhold. Det gjelder enten det er arbeid på hel- eller deltid. Laget sørger for avtaler, lønn, forsikring, arbeidsplan og ordna fritid.

Det stilles ulike krav til kompetanse i forhold til faste stillinger, landbruksvikarer og de som vil arbeide deltid eller som tilfeldig hjelp.

Avløserlaget/landbrukstjenesten kan organisere opplæring og kurs. Laget skal også arbeide for trivsel og trygghet i arbeidet.

NB! Bonden har alltid ansvaret for arbeidsmiljøet på sitt bruk.