Landbrukstjenester Telemark

Klauvskjæring i Telemark

Vi kan anbefale Grethe Bastnes.  Hun er sertifisert klauvskjærer, har lang erfaring innen yrket. Grethe bor i Drangedal og kjører rundt i hele Telemark med klauvskjæringsboksen sin. 

Når Grethe har utført jobben, sender hun timelista til Landbrukstjenester for utlønning.  Kostnaden ved klauvskjæring blir belastet bondens konto i laget, og vi sender ut medlemsfaktura til bonden.

I forskrift for hold av storfe som trådte i kraft i april 2014, står det slik i § 19:  God klauvhelse er viktig for dyrenes velferd og produksjon.  Regelmessigheten av klauvstell må vurderes i forhold til de generelle behov og ulike individer i besetningen.  Klauvene må kontrolleres regelmessig, og minst en gang i året i klauvboks.

 

God klauvhelse gir økt melk- og kjøttproduksjon, bedre helsestatus og fruktbarhet hos storfe.

 

Gjeldene pris på klauvskjæring  (eks. påslag):

 

Pr. dyr:                        kr 200 

Oppmøtepris:              kr 300

Kjøregodtgjørelse:       Etter statens satser

 

Minstepris pr. oppdrag er kr 1300 .

Alle prisene er eksklusiv mva og påslag. 

Bestilling bør skje i god tid, slik at klauvskjæreren kan planlegge arbeidet sitt. Bestilling av neste klauvskjæring ved siste besøk er en grei ordning. Klauvskjæring kan utføres både vår og høst

Ta kontakt med Grethe for bestilling på mob.:  91 18 33 08