Landbrukstjenester Telemark

I 2008 ble ble ansvaret for landbruksvikar-ordningen overført fra kommunen til NLT-lagene. Fra 1. januar 2009 har det vært NLT-lagene sitt ansvar å tilby en landsdekkende beredskapsordning ved sykdom og krise hos bonden.

Denne ordningen skal sørge for at alle foretak skal ha lik tilgang til en beredskapsordning ved sykdom og krise. Ordningen er landsdekkende og alle foretak som har rett på tilskudd under sykdom skal – så langt mulig – få hjelp.

Egen vaktordning

Det er etablert en vaktordning med kvalifiserte landbruksvikarer som kan trå inn på kort varsel.

Det er viktig at bøndene er flinke til å bruke landbruksvikarene, slik at de blir sikret full sysselsetting. Ved ledig kapasitet kan landbruksvikaren brukes til avløsning ved ferie/fritid eller andre oppdrag.