Landbrukstjenester Telemark

lonnstabell-2021

 

LØNNSTABELL FOR  LANDBRUKSTENESTER TELEMARK – 1. JULI 2021

Dette er ment som en veiledning til hjelp ved fastsettelse av lønn til avløseren

PRAKSIS:

 Ved fastsetting av lønn skal det tas hensyn til tidligere praksis.

 Grunnkurs – ½ år, VK1 – ½ år, VK2 (agronom) – ½ år og Agroteknikker m/husdyr – 1 år.

ARBEIDSTID:

1 dag – 7,5 timer.   1 uke – 37,5 timer (162,5 timer pr mnd). 1 årsverk – 1950 timer.

 Helg – hele lørdag og søndag, samt andre helg og høytidsdager gjennom året. Matpauser og kjøring er ikke arbeidstid .

OVERTIDSTILLEGG:

Over 9 timer pr dag – 40% tillegg

KJØREGODTGJØRELSE:

Ingen godtgjørelse for reise til/fra arbeidssted.  Ved delt arbeidsdag kan det gis godtgjørelse for den ene turen til og fra hjem/arbeid.  Satsen er kr 3,50 pr. km (skattefritt). Da må det føres reiserute og antall km.

VERNEUTSTYR:

Avløseren skal holdes med nødvendig verneutstyr. 

ARBEIDSAVTALE:

For alle arbeidsforhold skal det foreligge arbeidsavtale.

  Alle som er utlønnet gjennom avløserlaget er forsikret for yrkesskade.  De er også ansvarsforsikret på skade på tredjemanns

 

  (bondens) person eller eiendom for inntil 10 mil pr. skadetilfelle.  Egenandel kr 4 000,-  (ved familieavløsning kr 6 000,-)

 

Alder og praksis Timelønn med agronomutd Timelønn uten agronomutd Ferie og innhøstingshjelp
16 – 18  år 120,90 109,40
Nybegynnere over 18 år 162,30 151,30 Over 18 år 129,40
Etter 1 års praksis                    164,95 153,65
Etter 2 års praksis 169,70 158,40
Etter 4 års praksis 177,40 167,20
Etter 6 års praksis 183,90 173,25
Etter 8 års praksis 190,65 178,20
 13 år 90,50
14 år                        98,50
15 år 110,9
Helgetillegg er 50% lørdag og søndag (evnt 25%)

 

UTLENDINGER:

 

1-3 mnd                   129,40

4-6 mnd                  134,90

Fra 7 mnd                151,30