Landbrukstjenester Telemark

Krav til bønder som ønsker å bruke Telemark Landbrukstjenester til utlønning:

 

  • Skriftlig arbeidsavtale mellom Telemark Landbrukstjenester og arbeidstakeren. Skal foreligge når arbeidet starter.
  • Arbeidstakeren må ha norsk bankkonto.
  • Arbeidstakeren må ha skattekort.
  • All utlønning skjer via bank.
  • Arbeidstakeren skal ha minimum minstelønn iflg. tariff.
  • Underskrevne timelister skal foreligge den 5. i mnd. – utlønning den 15. i mnd.
  • Bonden/medlemmene skal ikke stå med mere skyld i laget til enhver tid enn det den har rett på i ferie/fritidstilskudd.
  • Ved skyld til laget plikter medlemmene å betale tilsendt regning innen 14 dager.
  • Det er i dag 9,5% rente på utestående i laget.

Dersom ikke disse kravene blir oppfylt kan ikke Telemark Landbrukstjenester foreta noen utlønning.

 

Mvh.

Helle Solberg

Telemark Landbrukstjenester