Landbrukstjenester Telemark

Nyheter

Britt Elena Wollan er Årets Avløysar 2022

Britt Elena Wollan frå Trøndelag vart kåra til  Årets Avløysar 2022. Britt Elena vart heidra under festmiddagen på årets Haustsamling. Vi gratulerer og takkar samtidig ho og alle våre gode avløysarar for den fantastiske

LES MER »

Finale i Årets Avløysar 2022!

  Etter ein utruleg jamn semifinale så står vi no att med tre finalistar. Desse tre er Marina Fredheim frå #landbruknord – #tromsogfinnmark, Britt Elena Wollan frå #landbrukstjenesterfosen – #trøndelag og Line Hallingen frå

LES MER »

Semifinale – Årets Avløysar 2022

Kåringa av Årets Avløysar er i full gong. Etter den fylkesvise avstemminga er det no klart kven som er med vidare til semifinalen. Kampanjen har til no oppnådd over 10 000 unike sidevisningar. Dette

LES MER »

Stem fram Årets Avløysar 2022

Tida er no inne for å stemme fram fylket sin kandidat til semifinalen i Årets Avløysar 2022. Vi har fått inn heile 40 flotte kandidatforslag, og av desse stettar 29 kandidatar nominasjonskrava. Nokre ynskjer

LES MER »

Årsmøte

Landbrukstjenester Telemark avholder sitt årsmøte onsdag den 27.april kl. 13.00 på Landbrukets hus, Gvarv. Innkalling med saksliste er sendt ut til medlemmene pr. e-post. Påmelding innen den 25.april. Velkommen!

LES MER »

Endeleg vart det Haustsamling

I år kunne Norske Landbrukstenester endeleg arrangera samling igjen for våre 75 føretak. Haustsamlinga vart arrangert på Lily Country Club, Kløfta 26.-28. oktober. I forkant av haustsamlinga arrangerte vi som vanleg kursdag. Her var

LES MER »

Raymond Fagerli er Årets Avløysar 2021

Kvart år sidan 2000 har NLT kåra Årets Avløysar. Avløysarane gjer ein viktig jobb og er ein forutsetning for at bonden skal få ferie/fritid og ikkje minst hjelp ved sjukdom og kriser. Årets kåring

LES MER »

Finale i Årets Avløysar 2021

Då er endeleg finalistane til Årets Avløysar 2021 klare. Det var jamt i toppen og dei tre med flest stemmer er no med vidare i kokurransen. Desse tre er Vidar Ulla frå Storfjord Landbrukstenester,

LES MER »

Avløserkurs 19.-21. oktober

Årets avløserkurs arrangeres på Morgedal hotell den 19.-21. oktober 2021 Teama er: ~HMS i praksis og flytting av dyr ~Gårdsbesøk hos Landbruksvikar og bonde Vegard Skarprud ~Geit og foredling ~Gårdsbesøk hos geitebonden Kirsti Sandland

LES MER »

Stem fram Årets Avløysar 2021

Tida er no inne for å stemme fram fylket sin kandidat til semifinalen i Årets Avløysar 2021. Vi har fått inn heile 33 flotte kandidatforslag, og av desse stettar 21 kandidatar nominasjonskrava. Nokre ynskjer

LES MER »

Årets Avløysar 2021

Dei tre kandidaten med flest stemmer når denne kampanjen er avslutta er med i finalen i Årets Avløysar 2021. Alle tre vert invitert til NLT si Haustsamling 27.-28. oktober 2021, der vinnaren vert presentert

LES MER »

Oversikt ledige oppdrag

Ledige oppdrag omgående: Rauland → Fulltids sesongarbeider på gård med mjølkeproduksjon/robotfjøs fra mai til ut oktober. Må være traktorvant. Rauland → lammevakt 01.-22. mai. Bør være tilgjengelig mye innenfor denne perioden. Tuddal → lammevakt

LES MER »

Ny ansatt i administrasjonen

Vi har vært så heldige å fått ansatt ei dyktig dame i administrasjonen hos oss i Landbrukstjenester som heter Tove Høgås. Tove har kontor på Århus i Skien og er ansatt i 80% stilling

LES MER »

Årets Avløysar 2020 i Noreg

Norske Landbrukstenester har i år presentert ei ny utgåve av kåring av Årets Avløysar. Der vi tidlegare har kåra ein fylkesvinnar i kvart fylke, har vi i år kåra ein Årets Avløysar for heile

LES MER »

Finale i Årets Avløysar 2020

No står vi att med 10 sterke kandidatar som kan få tittelen Årets Avløysar 2020! På lenka under kan du lese meir om kven som er med i finalen, og stemme på den du

LES MER »

Avstemming på Årets Avløysar er i gong

Tida er no inne for å stemme fram fylket sin kandidat til landsfinalen i Årets Avløysar 2020. Vi har fått inn heile 60 flotte kandidatforslag, og av desse stettar 36 kandidatar nominasjonskrava. Nokre ynskjer

LES MER »

Årsmøte

Landbrukstjenester Telemark avholder sitt årsmøte via Teams videokonferanse onsdag 29.april kl. 13.00. Medlemmer som ikke har fått innkalling med tilhørende årsmøtepapirer på e-post kan ta kontakt med Helle Solberg på e-post: helle.solberg@n-lt.no eller tlf.

LES MER »

HMS oppdragsavtale

Til dere som leier inn arbeidskraft er det viktig å være klar over at det ligger et delt HMS-ansvar mellom oppdragsgiver og Landbrukstjenesten. Her finner dere et oppdatert og kvalitetsikret skjema dere kan bruke.

LES MER »

Instruks og beredskapsplan Koronavirus

Landbrukstjenester har utarbeidet en instruks for avløsere og en beredskapsplan vedr. Koronavirus. Vi har for tiden noe vanskeligheter med å sende ut vedlegg via lønnsprogrammet, derfor kan de lastes ned her:  Instruks-korona Beredskapsplan LT

LES MER »

Oversikt over endring i regelverket

Her er det samlet en oversikt over endringer i regelverket som følge av Koronautbrudd  Oversikt over endringer i regelverk etter Koronautbrudd som kan være aktuelle for Landbrukstjenester

LES MER »

Arbeidskraft til landbruket

Det er et stort fokus på mangel på sesongarbeidskraft i landbruket. I forbindelse med dette er det nedsatt ei arbeidsgruppe i landbruket som ser på ulike tiltak som kan gjøres for å lette situasjonen.

LES MER »

Råd i samband med koronavirus

Oppdatert 17.03.2020 Norske Landbrukstenester forheld seg til dei retningslinene som til ei kvar tid er gjeldande frå sentrale myndigheiter i samband med koronaviruset. Tilsette i organisasjonen må gjere det dei kan for å unngå

LES MER »

Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Viruset smitter ikke til

LES MER »

Sesongarbeidere og nyansatte

Skal du ha utenlandsk arbeidskraft på gården? Eller du skal ansette en avløser på gården? Vi hjelper deg med det nødvendige papirarbeidet, og har derfor samlet «all» den informasjon vi trenger i ett skjema

LES MER »

Nyheitsbrev september 2019

Er du nysgjerrig? Nysgjerrig på kva som er nytt i organisasjonen vår? Uansett, om du er nysgjerrig eller ikkje, så vert du  anbefala å fortsette å lese vidare i nyheitsbrevet. Blant anna er det

LES MER »

Jobbmesse Telefrukt Gvarv

Denne uken arrangeres Fruktbar jobbmesse i lokalene til Telefrukt og Telejuice på Gvarv. Dette er et samarbeid med Telejuice, Telefrukt, Landbrukstjenester, fruktbønder og NAV Midt-Telemark. På arbeidsmessa vil arbeidsgiverne presentere sin bedrift og sitt

LES MER »

Manglar handfri i traktoren

Berre ein av tre bønder har utstyr for handfri mobilbruk montert i traktoren, viser ny undersøking. Mange droppar også å kople til funksjonen, sjølv om den er tilgjengeleg. I ein undersøking utført av Agri

LES MER »

Statens tilbod – jordbruksoppgjeret 2019

Staten la i dag fram sitt tilbod til årets jordbruksoppgjer. Tilbodet inneheld følgjande saker innan velferdsordningane; Auke i satsane ved ferie og fritid på 6 %. Maksimalt tilskott er foreslått auka med 4.700 kroner

LES MER »

Vårsamling 2019

Då er vi klare til å ta i mot påmeldingar til Vårsamlinga. Samlinga vert arrangert på Comfort Hotel Runway, Gardermoen 21.-22. mai 2019. Invitasjon og program 2019 Påmelding gjer de her Velkomne 😉

LES MER »

Årsmøte 8.april

Årsmøte i Landbrukstjenester Telemark avholdes 8.april kl.12.30 på Landbrukets hus Gvarv. Alle medlemmer er hjertelig velkomne. Årsmøtepapirer er sendt på e-post. Det serveres pizza etter årsmøte.

LES MER »

Søknad om tilskudd til sjukdomsavløsning

Fra 15.august skal søknad om tilskudd til sjukdomsavløsning fylles ut i Altinn. Vi i Landbrukstjenester kan hjelpe deg, men da må vi få tildelt rettigheter av deg som medlem. Følgende fremgangsmåte benyttes: Logge seg

LES MER »

Nyheitsbrev september 2018

Sommartida er over og vi går inn i haustmånadane. Det er ei fin tid med stor aktivitet og travle dagar. For mange var nok sommaren kanskje litt for varm og i tørraste laget, medan

LES MER »

Nye ansatte

Etter mange år som daglig leder i vårt lag har Valborg Lindgren takket for seg og skal nå nyte pensjonisttilværelsen. I hennes sted overtar Helle Solberg som daglig leder, med hovedkontor i Hjartdal.  Valborg

LES MER »

Jordbrukets krav – velferdsordningane

I dag er jordbrukets krav offentleggjort. I kravet er det mykje positivt rundt velferdsordningane. Maks refusjon er føreslått auka med kr 5000,- til kr 79200,- pr.år. Tilskotet vert føreslege auka frå kr 270200,- til kr 280

LES MER »

Jordbrukets krav – velferdsordningane

I dag er jordbrukets krav offentleggjort. I kravet er det mykje positivt rundt velferdsordningane. Maks refusjon er føreslått auka med kr 5000,- til kr 79200,- pr.år. Tilskotet fvert føreslege auka frå kr 270200,- til kr 280

LES MER »

Avløserkurs

Årets avløserkurs 4.-6.april er på Storefjell hotell i Buskerud. Vedlagt ligger program for kurset. Påmeldingsfrist er 21.mars. forelopig invitasjon avlosekurs 2018

LES MER »

Nytt lønnssystem fra 2018

Vi skal nå ved første lønnskjøring i januar ta i bruk ett nytt lønnssystem, Webtemp. Her kan man registrere, levere og godkjenne timelister elektronisk. Programmet har i tillegg mange flere funksjoner til nytte for medlemmer,

LES MER »

Årets avløser i Telemark

Årets avløser i Telemark Vi gratulerer Gry Kittilsen fra Skien som ble kåret til årets avløser i Telemark. Utmerkelsen fant sted på høstsamlingen til NLT på Thon Hotel Gardermoen. Gry er positiv, arbeidsvillig, blid

LES MER »

Nyheitsbrev nummer tre 2017

Sumaren er ei roleg tid, både for oss i administrasjonen og dei i styret. Sumaren går med til ferieavvikling og dagane er litt rolegare enn elles i året. Med unntak av eit par dagar

LES MER »

Søknad om avløsertilskudd

Som dere sikkert har fått med dere er søknadsfrist for tilskudd til ferie og fritid endret: I den søknaden du skal levere mellom 1. og 15. oktober kan du også søke om avløsertilskudd ved

LES MER »

Påmelding til haustsamling 2017

Då er vi endeleg klare til å ta i mot påmelding til kursdag og Haustsamling 2017. Vi håpar så mange som mogleg vil finna programmet interessant og melde seg på så snart som råd.

LES MER »

LT-Telemark brosjyre

Vi er stolte over endelig kunne presentere vår splitter nye brosjyre for Landbrukstjenster Telemark! Et flott knippe bilder fra Stordalen Gardsbruk med landbruksvikaren Ann-Kristin Haave Amundfoss, samt info over hva vi jobber med. Se

LES MER »

Produksjonstilskudd

Søknadsfrist om produksjonstilskudd første halvdel er satt til 15.mai. Du søker om tilskudd for produksjonen du har hatt i løpet av søknadsåret. Følg link for mer informasjon: Informasjon om produksjonstilskudd 2017

LES MER »

Årsmøte

Årsmøte i Landbrukstjenester Telemark blir avholdt tirsdag den 4.april kl.18.30 på Høgskulen i Bø. Servering av pizza. For sakspapirer ta kontakt med administrasjonen. Vel møtt! 

LES MER »

Ledig stilling som landbruksvikar

Vi har ledig stilling som landbruksvikar fra 1.april 2017. Fast stilling, dagtid, heltid. Arbeidssted er Porsgrunn, Skien, Siljan og Bamble. Landbruksvikaren skal jobbe fast hos 5 – 6  bønder.  I perioder når andre bønder i distriktet

LES MER »

Landbruksmeldinga om jordbrukspolitikk

Regjeringa la fredag fram Stortingsmelding 11 – Landbruksmeldinga. Innanfor vårt fagfelt så er eit av forslaga i meldinga å avvikle tilskottsordninga til avløysing ved ferie og fritid. Det er eit ønske å overføre midlane

LES MER »

Få lovpålagte krav om MRSA-rutiner

Det stilles få lovpålagte krav til smitterutiner på gårder og til gårdsarbeidere i storfebesetninger, og det er gårdbrukeren selv som plikter å sørge for at smitten ikke inntar fjøset.

LES MER »

Stepper inn når bøndene tar fri

Vikarbehovet i landbruket er stort her i landet, viser tall fra den største tilbyderen av slike tjenester. For mange er det en heltidsjobb å være avløser. – Avløserne våre utgjør nå 5000 årsverk, men

LES MER »

Slåttefestival i Hjartdal

Det nærmer seg slåttefestival i Hjartdal! Den går av stabelen den 10-11. juni 2016. Det er ikke for seint å melde seg på!! For mer informasjon se link under:  www.slaattefestivalen.no

LES MER »

Avløserkurs

Den 31.mars og 1. april ble det avholdt avløserkurs i Bø og på Søve for avløsere og landbruksvikarer i Telemark, Buskerud og Vestfold. Været  var strålende og deltakerne var likeså! En flott gjeng som

LES MER »

Årsmøte

Landbrukstjenester Telemark avholder sitt årsmøte på Felleskjøpet i Bø tirsdag den 12.april kl.19.00. Vanlige årsmøtesaker og servering av pizza etter møtet.   

LES MER »

Avløserkurs

Landbrukstjenester Telemark har gleden av å invitere til avløserkurs den 31.mars og 1.april i Bø og på Søve videregående skole.  Program for kurset kan lastes opp her: Program avloserkurs

LES MER »

Avløserkurs

I år er det Telemark sin tur til å arrangere avløserkurset for fylkene Vestfold, Buskerud og Telemark. Datoene for kurset er nå satt, men programmet er ikke helt spikret enda. Kurset avholdes i Bø

LES MER »

Informasjon vedr. skyld til laget

For å få bedre kontroll på likviditeten for Landbrukstjenester Telemark er det nå innført strengere rutiner for innkreving av utestående. Utbetaling av lønn og tilgang til avløser vil stoppes inn til utestående er gjort

LES MER »

Frist 10 desember

På grunn av A-ordningen som ble innført i 2015, må all lønn som gjelder dette året innrapporteres senest i desember 2015. Vi har ikke lenger anledning til å lønne ut i januar 2016 for

LES MER »

Tilskudd til organisert beitebruk

Fristen for å søke tilskudd til organisert beitebruk i Telemark er i år satt til 15 november. Landbrukstjenester Telemark har nå 18 beitelag som er medlemmer hos oss. Dette synliggjør viktigheten av utmarksbeite.

LES MER »

Utlønning og A-ordning

Det er viktig å sende inn timar på avløysar etter kvart som vedkommande har vore i arbeid. Dette er for at det skal verte korrekt meldt inn til dei rette instansar til ei kvar

LES MER »

Årets unge bonde

For sjette året på rad skal Årets unge bonde kåres, og i lokalvalgsåret 2015 åpnes årets konkurranse under Arendalsuka. Fredag 14. august åpnet kåringen av «Årets unge bonde 2015» i forbindelse med et frokostseminar

LES MER »

Fjosmaraton i Hjartdal

Denne helga gikk det første Fjosmaraton av stabelen ved Teleros i Hjartdal. Mange små og store deltok, ved å springe runder rundt fjoset. Det var flere ett-åringer med, de sprang en runde. Toåringer sprang

LES MER »

Fokus på LA-MRSA smitte

Etter at det fleire gonger har dukka opp LA-MRSA smitte i svinebesetningar bør alle utanlandske avløysarar, ikkje bare dei som arbeider i svinebesetningar, testast for LA-MRSA. Avløysarar har sosial omgang med kvarandre og med andre bønder enn

LES MER »

Jordbruksavtale 2015-2016

Norges Bondelag og staten ble fredag enige om jordbruksavtale for 2015-2016 med ei ramme på 400 millioner. Et nytt revidert tilbud fra staten torsdag kveld la grunnlaget for videre forhandlinger. Norsk Bonde- og Småbrukarlag

LES MER »

Statens tilbud til landbruket

 I statens sitt tilbud har de ikke tilbydd friske midler til velferdsordningene, men det blei foreslått at satsene skal videreføres som i dag. I tillegg legger tilbudet opp til at forhandlingene skal samkjøre søknads-

LES MER »

Statens tilbud fører til mindre avløsning

I staten sitt tilbod ved jordbruksoppgjeret vert det ikkje tilbydd noko auke i tilskotta i velferdsordningane. Auka kostnader vert ikkje kompensert, noko som føre til dyrare ordningar og mindre avløysing for tilskottet.

LES MER »

Ledig avløser i Hjartdal og Notodden

Vi har for tiden ledig avløser som dekker Hjartdal og Notodden kommune. Hun tar alt av fjøsstell og traktorkjøring. Ta kontakt med administrasjonen på telefon 95142331 dersom du har behov for hjelp eller bare

LES MER »

Medlemsinformasjon

Vi i administrasjonen ønsker å oppdatere registeret på våre medlemmer når det gjelder e-post, postadresser og telefon. Vær vennlig å sende en e-post til helle.solberg@n-lt.no dersom du har fått e-post eller endret slike opplysninger,

LES MER »

Årsmøte

Det vil bli avholdt årsmøte i Landbrukstjenester Telemark torsdag 23 april kl.19.00 på Felleskjøpet i Bø. Innkalling til medlemmene er gjort pr. e-post og brev. De som ønsker årsmøtepapirer (regnakap og årsmelding) kan henvende

LES MER »

Bekymret for den nye A-ordningen?

Ikke la deg bekymre, la heller en av våre lokale landbrukstenester ta seg av A-ordningen og annet lønnsrelatert papirarbeid for deg! Våre omlag hundre NLT-lag landet rundt er alltid oppdatert på informasjon som kan

LES MER »

Nye forskrifter vedtatt AV ADMIN · DESEMBER 22, 2014   Seint fredag ettermiddag kom meldingen om fastsetting av nye forskrifter fra departementet. Blant dem var «Ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket» og

LES MER »

Invitasjon til landbruksvikarkurs

Som vi informerte om på Høstsamlingene ønsker vi å arrangere et landbruksvikarkurs for de landbruksvikarene som ikke har fått kurs i 2014. Nå er invitasjon og program klart. Vi oppfordrer alle lag som har

LES MER »

Fokus på HMS i landbruket

Det er nå lagt ut dokumenter under HMS (menylinje). Skjema om egenerklæring må hver enkelt bonde lese gjennom og signere, og returene til administrasjonen i Landbrukstjenester Telemark.  Slik kan vi sikre HMS arbeidet til

LES MER »

Trur avløysargrep rammar dyr og bønder

Fleire forslag frå regjeringa til endringar av avløysarordninga vekkjer sterke reaksjonar i landbruket. Norske Landbrukstenester (NLT), som gjennom avløysarlag i heile landet har over 30.000 tilsette og sysselset 5500 årsverk, åtvarar sterkt mot svekking av velferdsordningane til bøndene.

LES MER »

Tilskudd til organisert beitebruk

  Det nærmer seg tida for å søke om tilskudd til organisert beitebruk for 2014. Søknaden skal leveres elektronisk i Altinn, på samme måte som ifjor. Beitelagets leder får tilgang til søknadsskjemaet, i dette tilfelle

LES MER »

NLT-Dyrskuen

Til helga reiser adminstrasjonen i NLT til Dyrskuen i Seljord. Der skal vi ha stand fra fredag til og med søndag. Vi skal som vanlig ha quizz og tipping av melkespannvekt.Vi håpar på mye besøk

LES MER »

Om skattekort

Mange lurer på hvordan systemet med skattekort fungerer. Informasjon og bestilling av skattekort finnes her: Skatteetaten

LES MER »

Årets unge bonde

Grønn Utdanning er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Bygdeungdomslag, McDonald`s Norge og Felleskjøpet Agri. Sammen arbeider de for å øke rekrutteringen til høyere utdanning innenfor landbruksfag og for å gi enda bedre omdømme til landbruksyrkene

LES MER »

Jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret De borgerlige partiene er blitt enige i stortinget om ny jordbruksavtale. Denne har en økt ramme på kr 250 millioner i forhold til opprinnelig tilbud. Ferie/fritid er økt med kr 24 millioner, og

LES MER »