Landbrukstjenester Telemark

Som oppdragsgiver har man ansvar for HMS, sikkerhet og opplæring på sin gård. Oppdragsgiver han ansvar for evt.verneutstyr, fjørsdress/tøy ol. til sine avløsere. 

Dette for å hindre smitte mellom besetninger. Arbeidsmiljøloven skal følges iht. arbeidstid, pause, tilgang til toaletter ol. 

Vi følger lønnsatsene i jordbruk og -gartnerinæringen. Adminisitrasjonen sørger for arbeidsavtaler, utbetaling av lønn og har det overordnede HMS ansvar for den ansatte. Alle som er ansatt hos oss er forsikret. Oppdragsgiver må betale sine kostnader til laget i rett tid og forholde seg til lover og regler iht. velferdsordningene. 

Huskeliste for nyansatte:

  • Arbeidsavtale
  • Arbeidsinstruks
  • Adresse og e-post
  • Personnummer
  • Kontonummer
  • Pårørende, navn, telefon
  • Kartlegging av kompetanse
  • Kopi av kompetansebevis
  • HMS håndboka
  • Overordna risikovurdering som er relevant til arbeidsoppgavene

Egenerklæringskjema

pårørendeliste

skjema dokumentert opplæring