Landbrukstjenester Telemark

Velkommen til Landbrukstjenester Telemark

-Vi skaffer kvalifisert arbeidskraft til landbruket i hele Telemark. Vi har døgnåpen vakttelefon slik at du som medlem kan føle deg trygg til enhver tid. Våre landbruksvikarer dekker nå nesten hele Telemark og er i beredskap ved akutte situasjoner. Landbrukstjenester Telemark er behjelpelig med alle nødvendige papirer og våre ansatte er fullt forsikret.  Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

 

Trur avløysargrep rammar dyr og bønder

Fleire forslag frå regjeringa til endringar av avløysarordninga vekkjer sterke reaksjonar i landbruket. Norske Landbrukstenester (NLT), som gjennom avløysarlag i heile landet har over 30.000 tilsette og sysselset 5500 årsverk, åtvarar sterkt mot svekking av velferdsordningane til bøndene.

Tilskudd til organisert beitebruk

  Det nærmer seg tida for å søke om tilskudd til organisert beitebruk for 2014. Søknaden skal leveres elektronisk i Altinn, på samme måte som ifjor. Beitelagets leder får tilgang til søknadsskjemaet, i dette tilfelle...

NLT-Dyrskuen

Til helga reiser adminstrasjonen i NLT til Dyrskuen i Seljord. Der skal vi ha stand fra fredag til og med søndag. Vi skal som vanlig ha quizz og tipping av melkespannvekt.Vi håpar på mye besøk...

Om skattekort

Mange lurer på hvordan systemet med skattekort fungerer. Informasjon og bestilling av skattekort finnes her: Skatteetaten

Årets unge bonde

Grønn Utdanning er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Bygdeungdomslag, McDonald`s Norge og Felleskjøpet Agri. Sammen arbeider de for å øke rekrutteringen til høyere utdanning innenfor landbruksfag og for å gi enda bedre omdømme til landbruksyrkene...

Jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret De borgerlige partiene er blitt enige i stortinget om ny jordbruksavtale. Denne har en økt ramme på kr 250 millioner i forhold til opprinnelig tilbud. Ferie/fritid er økt med kr 24 millioner, og...