Landbrukstjenester Telemark

Landbruksvikar

Invitasjon til landbruksvikarkurs

Som vi informerte om på Høstsamlingene ønsker vi å arrangere et landbruksvikarkurs for de landbruksvikarene som ikke har fått kurs i 2014. Nå er invitasjon og program klart. Vi oppfordrer alle lag som har

LES MER »