Landbrukstjenester Telemark

Frist for innsending av timelister er den 5. i hver mnd.

Utlønning er den 15 i hver mnd.

Timelisten skal inneholde:

  • Navn
  • Underskrift av arbeidstaker og bonde
  • Adresse til arbeidstaker og bonde
  • Avtalt timelønn
  • Antall timer jobbet og dato
  • Nye arbeidstakere må ha fullt navn, kontonummer, fødsel- og personnummer og e-post
  • Arbeidskontrakt med signatur skal foreligge før arbeidet tiltrer
  • Dersom arbeidsdagen er over 9 timer beregnes det 40% overtidstillegg
  • Dersom det skal føres kjøregodtgjørelse er det viktig at adresser til arbeidstaker og bonden er ført opp på timelisten, antall km skal da føres pr. gang/dag. Kjøregodtgjørelse skal avtales i samarbeid med administrasjonen og bonde. 

Enkel-timeliste1-3 (2)